Polisen Region Syd

Sara Behr / What's On / / 0 Comments / Like this

Backa Barnet – samverkan för barnets bästa

Informationsfilm i samarbete med Sting Reklambyrå.

Agerande roll Polis i tjänst med monolog.

Ett barn – en plan. Polisen utvecklar arbetsmetoder i samverkan med andra organisationer – för barnets bästa. 

Backa barnet är ett långsiktigt samarbete mellan lokalpolisområde Ystad, Ystad kommun och Region Skåne. Med handfasta verktyg ska aktörerna arbeta tillsammans över yrkesgränserna, i syfte att skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn och ungdom i Ystad kommun. Det ska ske genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Backa barnet är ett pilotprojekt och utgår från den så kallade Skottlandsmodellen.

Vill du veta mer? Besök gärna den gemensamma sidan backabarnet.se.